X

ม.มหิดลเปิดตรวจคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร

21 ก.ค. 2564
280 views
ขนาดตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ปองทิพย์ สิทธิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และหัวหน้าฝ่ายศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิธี HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเทคนิคใช้วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 


“ คุณสมบัติของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้บรรเทาอาการของโรคหวัด  ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และมีไข้ การจะทำให้ได้ตัวยาที่ใช้รักษาบำบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน ปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่อยู่ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสำหรับการรักษาอาการของโรคหวัดว่า ผู้ป่วยจะต้องได้รับปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน หากสมุนไพรได้รับการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การใช้อย่างเหมาะสม


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยผู้สนใจสามารถติดต่อส่งตัวอย่างสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์สารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยวิธี HPLC ได้ที่โทร.096-8123539 E-mail: mucapqnp@gmail.com, https://pharmacy.mahidol.ac.th/capq/np LINE ID: capqnp

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล