X

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ จำนวน 7 ตำแหน่ง

18 ก.ย. 2563
910 views
ขนาดตัวอักษร

            


            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ จำนวน 7 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ดาวน์โหลดรายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  /   แผนที่ บมจ. อสมท


            ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การดำเนินการเตรียมการรองรับผู้เข้าสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครได้รับทราบกำหนดการสอบแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์ม สำรวจการเข้าสอบคัดเลือก 

หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้จะยังคงมีสิทธิ์เข้าสอบตามที่ประกาศไว้เช่นเดิม แบบฟอร์มนี้จัดทำเพื่อการสำรวจเท่านั้นTerms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved