X

พระครูธุระศักดิ์เกียรติคุณ (ภู) เจ้าอาวาส วัดท่าฬ่อ

24 พ.ค. 2562
630 views
ขนาดตัวอักษร


    พระครูธุระศักดิ์เกียรติคุณ (ภู) เจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อ อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เกิดวันศุกร์เดือน 11 ปีเถาะ พุทธศักราช 2398 เกิดที่บ้านหาดมูลกระบือ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร โยมผู้ชายชื่อแฟง โยมผู้หญิงชื่อขำ เมื่ออายุได้ 11 ปี บิดาจึงนำเข้าฝากให้เล่าเรียนหนังสือขอมแลไทยในสำนักพระอุปัชฌาย์อิน กับ พระอาจารย์แช่ม วัดหาดมูลกระบือ เมื่ออยู่วัดได้เข้าพรรษาหนึ่งก็ได้อุปสมบทเป็นสามเณรอยู่ในวัดนั้น และ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมภาษาบาลีต่อมาจนอายุ 20 ปี บรรดาญาติโยมจึงได้จัดการอาราธนา

พระอุปัชฌาย์พุ่ม วัดเขื่อน ตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเขื่อนนั่นเอง ครั้งอุปสมบทเสร็จแล้วได้มาอยู่ในสำนักพระอุปัชฌาย์อิน วัดหาดมูลกระบือ เพราะว่าใกล้ญาติและโยมในบ้านนั้นในพรรษาแรกได้ศึกษาเล่าเรียนสมณกิจเสร็จแล้วจนพระปาฏิโมกข์ ครั้นอยู่มาได้ 5 พรรษาท่านอุปัชฌาย์เกษเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยเรียบร้อยแลรักษาพระวินัยบัญญัติโดยเคร่งครัดจึงได้ให้เป็นคู่พระสวด


(เหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร)

     ครั้งต่อมาได้ 15 พรรษาเศษ วัดท่าฬ่อทรุดโทรม โบสถ์วิหารกุฎิสลักหักพังลงเพราะไม่มีอธิการวัดที่จะทำนุบำรุงสัปปุรุษทั้งหลายในบ้านท่าฬ่อมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นได้อาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอธิการวัดท่าฬ่อเพื่อให้ช่วยทำนุบำรุงซ่อมแซมวัดให้ถาวรมั่นคงขึ้นท่านได้ทำการก่อสร้างโบสถ์กุฎิหอสวดมนต์พระเจดีย์แลศาลาการเปรียญ ธรรมาศน์จนเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่นั้นมาวัดท่าฬ่อก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมามีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่พรรษาละมากๆ ทุกพรรษาแลพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในสำนักของท่าน ก็ประพฤติถูกต้องตามธรรมวินัยเป็นที่น่าเลื่อมใสของสัปปุริสชนที่จะมาบำเพ็ญทานการกุศลยิ่งนัก ครั้งท่านอยู่มาจนถึงพุทธศักราช 2455 (พิมพ์พระพุทธสมาธิ หลังกระต่าย หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร )


สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จตรวจราชการคณะสงฆ์ในมณฑลภาคเหนือ แล้วได้ส่งมาประทับแรมที่วัดท่าฬ่อ 1 ราตรี มีรับสั่งชมเชยชัยภูมิวัดท่าฬ่อยิ่งนัก ทั้งท่านก็ได้กระทำปฏิสันทาคาระวะ ต้อนรับทูลปราศรัยโดยถูกต้องตามระเบียบราชการทุกสิ่งทุกประการ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์ ให้รับพระราชทานสัญญาบัตรจาก พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวให้เป็น (พระครูธุรศักดิ์เกียรติคุณ) เจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อเป็นพระครูพิเศษ และได้พระราชทานตราเสมาธรรมจักรให้นั่งที่อุปัชฌาย์อุปสมบทกุลบุตรในแขวงอำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร มาจนถึงพรรษาที่ 46 พรรษาเศษ อายุ 66 ปี(พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร พิมพ์กรอบกระจก )


จนถึงวันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2467 ท่านจึงได้ละสังขารมรณภาพล่วงลับไปสู่ปรโลก ก่อนที่ท่านจะถึงมรณภาพท่านยังมีสติเรียกบรรดาสานุศิษย์ญาติมิตรทั้งหลายมีพระอาจารย์ครุฑ ซึ่งเป็นหลานของท่านเข้ามาสั่งถึงการที่จะยกช่อฟ้าศาลาที่ทำค้างอยู่ให้เป็นผลสำเร็จ อีกท่านพระครูธุระศักดิ์องค์นี้เป็นผู้มีสติรอบคอบรู้เท่าถึงการ แลโอบอ้อมอารีทุกอย่าง ชอบทำการก่อสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาแลมีวิชาความรู้ทางวิปัสสนา แล ธรรมวินัย จึงทำให้บรรดาสานุศิษย์ญาติมิตร และ ผู้ที่คุ้นเคยรักใคร่เคารพนับถือ มีความโทมนัสเสียใจอย่างยิ่ง จึงได้ช่วยกันกระทำศพของท่าน ในเดือน 4 ขึ้น 10 ค่ำ ชักศพ วันขึ้น 14 ค่ำ ฉลองอัฐิธาตุเพื่ออุทิศกาละปะนาผล หิตานุหิตประโยชน์ ไปให้ท่านพระครูธุระศักดิ์เกียรติคุณซึ่งเป็นผู้เคารพนับถือ และเป็น พระอุปัชฌาย์อาจารย์(หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร พิมพ์นางหน้าชะนี )(หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร พิมพ์หูหนาตาเบ่อ หรือ ตาโบ๋ )(เหรียญใบสาเกจาร หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร )
(ตะกรุดตะกร้อ หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร )

(พระปิดตาหลังกระต่าย หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร )


(พระปิดตาผงคลุกรัก หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร )


ประวัติที่อ้างอิงจาก : หนังสือลัทธิปัญหาศพ 13 ข้อและวิธีถวายทาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระฤกในงานศพท่านพระครูธุระศักดิ์เกียรติคุณ (ภู) พระอุปัชฌาย์ วัดท่าฬ่อ มีนาคม 2467


เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล