X

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

5 ส.ค. 2565
290 views
ขนาดตัวอักษร


สวัสดีค่ะทุกคน วันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ น้องบัวบานก็มีคำศัพท์ที่เรามักเขียนผิดมาฝากทุกคนกันอีกแล้วค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

1. กฎหมาย มีหลายความหมาย ได้แก่

 • เป็นคำนาม : กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้
 • เป็นคำกริยาโบราณ : จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ไว้ (จากพงศาวดารอยุธยา)
 • เป็นคำกริยา : ออกหมายกำหนด เช่น ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมายมิทั่ว จะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ (จากพระราชกำหนดเก่า)
 • เป็นคำกริยา : ตราสั่ง เช่น จึ่งกฎหมายให้สามไป เดือนหนึ่งจอมไตร ดำรัสให้เร่งคืนมา (พากย์)
 • เป็นคำกริยา : กำหนดขีดขั้น เช่น ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลชัย ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย (พากย์).

2. ปรากฏ มาจากภาษาสันสกฤต ปฺรกฏ

 • เป็นคำกริยา : สำแดงออกมาให้เห็น

3. ค้อน มีหลายความหมาย ได้แก่

 • เป็นคำนาม : ชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามว่า เต้า หรือ อัน
 • เป็นคำนาม : เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลา
 • เป็นคำกริยา : แสดงความไม่พอใจด้วยการตวัดสายตา

4. ขะมักเขม้น

 • เป็นคำกริยา : ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ, เขม้นขะมัก ก็ว่า

5. คำนวณ

 • เป็นคำกริยา : กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข

6. จำนวน

 • เป็นคำนาม : ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วน ๆ

7. ฆาตกร

 • เป็นคำนาม : ผู้ที่ฆ่าคน

8. มาตรการ อ่านว่า มาด-ตฺระ-กาน มีหลายความหมาย ได้แก่

 • เป็นคำนาม : วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือกฎหมายเป็นต้น เช่น ใช้มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบโจรผู้ร้าย
 • เป็นคำนาม : วิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสำเร็จ เช่น วางมาตรการในการดำเนินงาน

ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน?

เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม?

เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล