X

อบจ.ฉะเชิงเทรา

30 เม.ย 2564
30 views
ขนาดตัวอักษร

อบจ.ฉะเชิงเทรา  สอบราคาซื้อเรือพอนทูนแบบประกอบ 2 ชิ้น ประกอบติดกันอย่างมั่นคงแข็งแรงตัวเรือพอนทูน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม จำนวน  2 ลำ (กองทรัพยากรธรรมชาติฯ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  3 พ.ค.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

-สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  2 คัน (กองทรัพยากรธรรมชาติฯ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  3 พ.ค.  64  โทร  038093711 ต่อ  811  www.cpao.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล