X
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร/เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร/เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (จำนวน 1 อัตรา)

4 ส.ค. 2565
490 views
ขนาดตัวอักษร

        บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร/เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส (จำนวน 1 อัตรา) 

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260 หรือ 6330 และดูรายละเอียดการรับสมัครงานตามประกาศที่ 73/2565 (เอกสารตามแนบ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล