X

หลักสูตรอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10

28 มี.ค. 2565
20840 views
ขนาดตัวอักษรMCOT ACADEMY ในฐานะสถาบันพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกสทช. ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10 วันที่ 19 – 21 และ 26 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 19 – 21 เมษายน 2565 จะเป็นการอบรมภาควิชาการในรูปแบบออนไลน์ และวันที่ 26 เมษายน 2565 จะเป็นการฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ณ ห้องสตูดิโอวิทยุ ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฯ บมจ.อสมท คุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง


1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

4.เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับกลาง

กำหนดการอบรม คลิกได้ที่นี่ >>>>

 https://drive.google.com/file/d/1QHIIl9D9UVXhWnSVKERt6CI-c8VqIPiN/view?usp=sharingขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกได้ที่นี่ >>>>


 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvc_bHNi6MzWRwZkPycJTWug0NRZDIH_NqV3cPCzpjCKoiKA/formResponse


หมายเหตุ :
 1) เจ้าหน้าที่จะเช็คชื่อในระบบออนไลน์ ช่วงเช้า 8.45 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. ผู้เข้าอบรมจะต้องเปิดกล้องเช็คชื่อทุกท่าน และขาดอบรมได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

 2) ผู้อบรมทุกท่านจะต้องแสดงผล ATK ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติล่วงหน้า 1 วัน โดยสามารถแจ้งผล ATK ที่อีเมล์ academy.mcot9@gmail.com  


ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการอบรม 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน (ท่านจะได้รับหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 - 2 วัน ตามเวลาทำการ) **หากไม่ได้รับอีเมล์ฉบับที่ 2 (อีเมล์แจ้งรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน) ภายใน 1 - 2 วัน ตามเวลาทำการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 087-762-2299

2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารโดยการโอนเข้าบัญชี บมจ. อสมท ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในอีเมล์

3. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และหากมีความประสงค์จะออกใบเสร็จในชื่อหน่วยงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินส่งกลับมาที่ email: academy.mcot9@gmail.com

4. หากมีความประสงค์จะขอหัก ณ ที่จ่าย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000745

5. เมื่อชำระเงินเข้าระบบแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเลื่อนไปเรียนในปีต่อไปได้

ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจะต้องมีช่วงโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด (ขาดได้ 3 ชั่วโมง)

6. เช็กชื่อในระบบออนไลน์ ช่วงเช้า 8.45 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. ผู้เข้าอบรมจะต้องเปิดกล้องเช็คชื่อ 

7. เจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลาการฝึกปฏิบัติให้ทราบทาง SMS 

8. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการอบรมทาง EMAIL เท่านั้น

****เนื่องจากระบบลงทะเบียนไม่สามารถรองรับไฟล์แนบที่เป็นชื่อภาษาไทยได้ รบกวนผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แนบต่างๆเป็น"ภาษาอังกฤษ"

QR-Code ในการลงทะเบียนรับสมัคร

 


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล