X

อบจ.ฉะเชิงเทรา

23 ส.ค. 2564
90 views
ขนาดตัวอักษร

อบจ.ฉะเชิงเทรา  สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข  33150100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 314 –  วัดบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ,อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ.1-0004) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง 25 ส.ค.  64  โทร  038093711 ต่อ  811 www.cpao.go.th

 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล