X

รศ. เกษมศานต์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ใหญ่ อสมท ชูวิสัยทัศน์ สร้างความร่วมมือ สู่การเปลี่ยนแปลง

1 ก.ย. 2564
3500 views
ขนาดตัวอักษรวันนี้ (1 กันยายน 2564) รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท อย่างเป็นทางการ พร้อมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.อสมท เพื่อมอบนโยบายแผนการดำเนินงาน 

โดยชูวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาธุรกิจเดิม ที่ทาง อสมท มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดความยั่งยืน และเตรียมพร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 2) การสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง 3) การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกหลักสำคัญที่จะทำให้ 2 ข้อข้างต้นที่กล่าวมาเกิดขึ้น 

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) , ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) , รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ฯลฯ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดรับกับพันธกิจและแผนการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล