X
“พระราชวังหิน” มองจากพื้นดินเหมือนงอกออกมาจากโขดหิน!

“พระราชวังหิน” มองจากพื้นดินเหมือนงอกออกมาจากโขดหิน!

18 ก.ค. 2565
1160 views
ขนาดตัวอักษร


“ดารุลฮะญัร” (Dar al-Hajar) หรือ “พระราชวังหิน” ปราสาทเก่าแก่สูง 5 ชั้น สร้างขึ้นช่วงทศวรรษ 1920 ห่างจากกรุงซานา เมืองหลวงของประเทศเยเมน ประมาณ 15 กิโลเมตร มองจากพื้นดินเหมือนงอกออกมาจากโขดหิน!


“ดารุลฮะญัร” (Dar al-Hajar) หรือ “พระราชวังหิน” ตั้งอยู่ในหุบเขาวาดี ดาร์ ห่างจากกรุงซานา เมืองหลวงของประเทศเยเมน ประมาณ 15 กิโลเมตร มีความสูง 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อช่วงทศวรรษ 1920 หากมองจากพื้นดินราวกับงอกออกมาจากโขดหินที่มันถูกสร้างขึ้น ทั้งยังมีการตกแต่งหน้าต่างและส่วนขอบอย่างโดดเด่นงดงามอีกด้วย


ที่มา : xinhuathai

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล