X

งานปักริบบิ้นซาติน ศิลปะที่สร้างเสน่ห์บนผืนผ้า

23 ส.ค. 2562
220 views
ขนาดตัวอักษร

งานปักจากริบบิ้นซาติน จากการเห็นงานในต่างประเทศและได้ศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนอย่างจริงจังกว่า 4 ปี จนหันมาทำเป็นอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยคัมภีร์ของความสำเร็จเพียงแค่คิดและเชื่อมันว่า "เราทำได้" ที่เหลือคือฝึกฝนและใช้เวลากับมัน  

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved