X

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง

28 เม.ย 2564
790 views
ขนาดตัวอักษรการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง


ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย


(1) ข้อความ "คำเตือน"

- เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน

- หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที

- อาจมีสาร THC และ CBD ซึ่งผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารดังกล่าวควรระวังในการรับประทาน

- ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

- ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค


(2) ชื่ออาหาร ให้มีคำว่า "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"เป็นส่วนหนึ่งหรือกำกับชื่ออาหาร

(3) ปริมาณที่บรรจุ

(4) ชื่อและปริมาณขององค์ประกอบสำคัญ

(5) ข้อความ "ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีโปรตีนจากเมล็ดกัญชง" (เฉพาะกรณีมีส่วนประกอบของโปรตีนจากเมล็ดกัญชง)

(6) ข้อความ ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ กรดแอลฟ่า - ไลโนเลนิก ใน 1 (หน่วย) มีน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (ระบุ) มก.

ประกอบด้วย กรด ไลโนเลอิก (ระบุ) มก. กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก (ระบุ) มก. (เฉพาะกรณีมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกัญชง)


การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ

การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง

การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร


ไม่อนุญาตการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ รวมทั้งการกล่าวอ้างทางสุขภาพของสาร THC และ CBD ไม่อนุญาตการแสดงรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความส่วนอื่น ๆ ของกัญชงหรือในความหมายทำนองเดียวกันยกเว้นส่วนของเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล