X
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนฯ”

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนฯ”

22 ก.ค. 2565
710 views
ขนาดตัวอักษร

MCOT ACADEMY จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการสื่อสารในที่สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง ปี 2565” ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีวิทยากรมืออาชีพจากสำนักข่าวไทย อสมท ที่มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้งานได้จริง MCOT ACADEMY ยังได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะและเทคนิคด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล