X

ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ จ.เลย

15 ม.ค. 2564
120 views
ขนาดตัวอักษร

เลย 15 ม.ค.64 – ส่งมอบน้ำบาดาลให้ชุมชนบ้านหนองอุมลัว จ. เลย เพื่อใช้ทำเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ หนุนกลุ่มเกษตรกรขยายกลุ่มและพื้นที่ทำกินได้มากขึ้น  มีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรได้อย่างพอเพียง เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ที่บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 17 แห่ง ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 ต่อจากโครงการนำร่องการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 6 พื้นที่ต้นแบบ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ขยายกลุ่มและขยายพื้นที่ทำกินได้มากขึ้น มีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรได้เพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบหมายโดยให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการต่อยอด  ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆ โดยกลุ่มเกษตรกร ที่มีอยู่เดิมจะได้ขยายกลุ่มและขยายพื้นที่ทำกินได้มากขึ้น มีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรได้เพียงพอ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง


ทั้งนี้กำชับให้ผู้นำท้องถิ่น ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและกลุ่มเกษตรกรว่า การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา และเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่ให้ผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ราคาสูง เพราะเมื่อเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ปัญหาการย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นก็จะลดน้อยลง ทำให้ครอบครัวมีความสุข และความอบอุ่นเมื่อได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 รวม 6,950 แห่ง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 117 แห่ง


สำหรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 35 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 ไร่ ประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาลที่มีระดับความลึกตั้งแต่ 100-120 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล