X

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

23 มิ.ย. 2565
40 views
ขนาดตัวอักษร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล.ถนนสายข้างประปาเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอวันที่ 28 มิ.ย. 65 โทร. 038-010813 http://www.tasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล