X

ผู้นำต้นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

29 เม.ย 2564
270 views
ขนาดตัวอักษร

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบุคลากรศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว มากกว่า 10 ชนิด มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง โหระพา คะน้า ผักชี กะเพรา พริก สาระแหน่ เป็นต้น โดยกิจกรรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้ประชาชนปฏิบัติตาม มีผักปลอดภัยไว้รับประทานและประกอบอาหาร ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก มีพืชผักปลอดภัย ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะเป็นตัวช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่รอด มีคลังอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว มีครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด 119,828 ครัวเรือน และปลูกแล้ว 108,117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.23

การขับเคลื่อนครั้งนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประหยัดรายจ่าย นอกจากนี้ยังเกิดการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือ เอื้ออาทรประโยชน์ที่ได้มากกว่าการประหยัด คือ การรักษาสุขภาพ เพราะเป็นผักปลอดภัย เป็นการสร้าง “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกพืชผักเพิ่มเติม “ทำเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่ม “ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อม “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผัก อาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน นำไปสู่ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ที่สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน การขับเคลื่อนครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริง ในทุกชุมชนทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญคือเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ และได้มีการเชิญชวนส่วนราชการทุกท่าน ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล