X

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

18 ก.ย. 2563
330 views
ขนาดตัวอักษร
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)"

รายละเอียด เพิ่มเติม คลิกลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  ใบสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ /รายละเอียดประกาศ   เอกสารแนบ พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved