X

ขาประจำ.. ลุ้นเฮ เม.ย.นี้ มัดรวมตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 3 สี

17 ก.พ. 2565
21370 views
ขนาดตัวอักษร

สนข. คาดว่าในเดือน เมษายน นี้ จะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วม ในรถไฟฟ้า 3 สาย คือ สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน และสายสีแดง โดยให้ชำระผ่าน บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นระบบไร้การสัมผัส ซึ่งเพียงแค่แตะบัตร ก็สามารถชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้

โดย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร หรือ (สนข.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้า จากที่ คณะรัฐมนตรี มีมติมอบนโยบายให้ดำเนินการ พัฒนาระบบตั๋วร่วม ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ว่า ในเดือน เมษายน นี้ คาดว่า จะสามารถนำระบบตั๋วร่วม ในรถไฟฟ้า 3 สาย คือ สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน และสายสีแดง มาใช้ได้ โดยเริ่มต้นจะให้ชำระผ่าน บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นเทคโนโลยีระบบไร้การสัมผัส หรือ ระบบ EMV Contactless มาใช้ในการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า และในอนาคต จะขยายไปสู่ผู้ใช้บัตรเดบิตด้วย

สำหรับความแตกต่างของระบบค่าโดยสารรถไฟฟ้า ที่มีความหลากหลายนั้น สนข.พยายามหาแนวทาง เพื่อการพัฒนา ทั้งการใช้บัตร และราคาค่าโดยสาร ที่เป็นข้อจำกัด​ โดย สนข.​ กำลังพัฒนาร่างกฎหมาย การบริหารจัดการตั๋วร่วม​ เพื่อใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน​ โดยในการบริหารนโยบาย​ การกำหนดค่าโดยสาร​ และการอุดหนุนระบบตั๋วร่วม มีการวางแผนไว้ว่า ภายในปีนี้ จะสามารถเสนอเป็นร่างกฎหมายได้​ ส่วนสายอื่น ต้องเจรจา​ก่อน ด้านร่างฯ​ พ.ร.บ. การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม​ พ.ศ. คาดว่าจะเสนอได้ภายในกลางปีนี้

จากข้อมูลเว็บไซต์รัฐบาลไทย ที่ สนข. จัดสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผน การกำกับการบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว จำนวนประมาณ 200 คน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังว่า เป็นประธานว่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนา ระบบตั๋วร่วม โดยมุ่งมั่นที่จะ แก้ไขปัญหาคมนาคม เพิ่มความสุข สะดวก สบาย และลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยการผลักดันนโยบาย ตั๋วร่วม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ ได้หลากหลาย เชื่อมต่อโครงข่าย การเดินทางได้แบบไม่ติดขัด สามารถไปทุกที่ทั่วไทย ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย

สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการแผนการกำกับ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการกำกับดูแล การบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยที่ผ่านมา สนข. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำโครงการฯ และจัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ไปแล้ว

จำนวน 4 ครั้ง ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

1. โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม

2. แนวทางการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน ในระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม

3. ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบตั๋วร่วม

4. แนวทาง การจัดทำร่างกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย รวมทั้งได้จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม พ.ศ.

ซึ่งผลที่ได้จากการสัมมนา และการประชุมที่ผ่านมา สนข. ได้นำไปปรับปรุง ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วมดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ ผลการศึกษาใกล้สมบูรณ์แล้วในเชิงเทคนิค ทั้งอัตราค่าโดยสารร่วม และเทคโนโลยี

โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ คือ การผลักดันกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้ระบบตั๋วร่วม เกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับการสัมมนาฯ ที่ สนข. จัดขึ้นครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสรุป ความคืบหน้าของผลการศึกษา จัดทำแผนการกำกับการบริหาร จัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงผลการศึกษาฯ

โดยมีผลลัพธ์หลักที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. โครงสร้าง อัตราค่าโดยสารร่วม / อัตราค่าโดยสารเดียว และ อัตราค่าธรรมเนียมทางการเงิน ในระบบตั๋วร่วม

2. แผนการลงทุน และการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (การจัดหารูปแบบเงินทุน เพื่อนำมาใช้ในการชดเชยรายได้ จากค่าโดยสารร่วม และสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาระบบตั๋วร่วม)

3. แผนพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการเดินทาง และค่าโดยสาร

4. ร่างกฎหมาย ในการกำกับการบริหาร จัดการระบบตั๋วร่วม (ร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....)

5. แผนการกำกับ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม

6. แผนและแนวทาง การติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับ การบริหารจัดการ ระบบตั๋วร่วม มีประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป


(อ้างอิง)​ ขอบคุณข้อมูล ภาพประกอบ และค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

เว็บไซต์ รัฐบาลไทย - ROYAL THAI GOVERNMENT
https://www.thaigov.go.th

เว็บไซต์ AIRPORT RAIL LINK
https://www.srtet.co.th

เว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
https://www.railway.co.th

FB: MRT Bangkok Metro
https://www.facebook.com/BEM.MRT


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล