X

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 ม.ค. 2565
60 views
ขนาดตัวอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 ม.ค. 65 โทร.038517012 www.rru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล