X

การรถไฟแห่งประเทศไทย

15 พ.ย. 2563
40 views
ขนาดตัวอักษร

การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา  ซื้อแบบวันที่  23  พ.ย.  – 24 ธ.ค. 63  โทร  022204098  หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา  โทร  044246035  

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved