X

“พายคายัค รักษ์คลอง”

28 พ.ย. 2564
230 views
ขนาดตัวอักษร


เวลา 08.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้บริหารเขตจตุจักร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ จุดปล่อยเรือคายัค บริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว เขตจตุจักร 


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจตุจักรจัดโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักร และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนให้มีจิตสำนึกอันดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักรให้สวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับจัดกิจกรรมการพายเรือคายัคเก็บขยะในคลอง ระยะทางรวม 10.78 กิโลเมตร โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน มีเรือคายัคเข้าร่วม 70 ลำ จุดเริ่มต้นบริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว ผ่านคลองบางเขน ต่อเนื่องคลองเปรมประชากรพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักร และเข้าจุดสิ้นสุดบริเวณ ลานกิจกรรมบ้านมั่นคง ชุมชนประชาร่วมใจ 1 หลังวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป


ทั้งนี้ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าโลตัส เพจนิยมพาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพโดยช่างภาพเยาวชนจิตอาสา เพื่อสร้างมุมมอง และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคมอีกด้วย


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองอีกหลาย ๆ คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด สวยงาม และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่พื้นที่ โดยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ขอให้ความตั้งใจดีของทุกๆ คนในวันนี้ ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการขับเคลื่อนความรัก ความเข้าใจความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทุกสายในกรุงเทพมหานคร ได้กลับมามีคุณค่า และความสำคัญ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลานเราสืบไป

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล