X

“รัฐทัวร์ทั่วไทย” เพราะหัวใจคือการ เที่ยว

21 มิ.ย. 2565
440 views
ขนาดตัวอักษร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติโครงการ  “รัฐทัวร์ทั่วไทย” หลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว


“รัฐทัวร์ทั่วไทย” คือ โครงการกระตุ้นการเดินทาง ใช้จ่าย ท่องเที่ยว ผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 


1. เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด 2 วัน ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565


2. มีลักษณะเดียวกับแนวทางการส่งเสริม การทำงานในขณะท่องเที่ยว(Workation)หรือการปฏิบัติงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมามีองค์กรหลายแห่งสนับสนุนการทำงานลักษณะนี้


3. จะสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล