X
TQM สู่

TQM สู่ "TQMalpha" รุก 3 ธุรกิจแบบครบวงจร

4 ส.ค. 2565
220 views
ขนาดตัวอักษร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนหรือ TQM เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจประกันของกลุ่มบริษัท TQM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวเป็นผู้นำใน ตลาดนายหน้าประกันที่ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 4 ล้านราย และมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมใน ภาพรวมทุกปี และจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในหลายด้าน ทำให้ธุรกิจและชีวิตผู้คนมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธุรกิจที่จะปรับตัวเพื่อ ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในการลดความเสี่ยงลงในทุกด้าน


ดังนั้น TQM จึงจะไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจประกันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่จะนำศักยภาพ ทางด้านฐานลูกค้าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เตรียมไว้ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน มุ่งดำเนินธุรกิจเชิงรุกขยายสู่ธุรกิจการเงินเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าใน อนาคต และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ"TQMalpha" บริษัทเพื่อการลงทุนที่ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจประกัน 2 ธุรกิจการเงิน 3 ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม


"TQMalpha จะเข้ามาแทนที่ TQM Corporation เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็น “มากกว่า” ธุรกิจ ประกัน กลายเป็นกลุ่มธุรกิจประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพื่อนำความสะดวก ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ประกันชีวิต การเงิน และบริการแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ความสามารถของบุคลากรที่มี และฐาน ลูกค้าหลายล้านคนที่แข็งแกร่งมาผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกใหม่ เป็นผู้นำในการ "ลดความเสี่ยง” ทางการเงินและชีวิตให้กับลูกค้า ขยายตัวให้ทันเทรนด์หลักที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้าให้ได้” ดร.อัญชลิน กล่าว


ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทโฮลดิ้ง “TQMalpha” ว่า กลุ่มธุรกิจประกัน จะยังขยายงานอย่างแข็งแกร่งและครบวงจร โดยถาสุดให้ขยายเข้าลงทุนในบริษัท FOR โบรกเกอร์รับประกันภัยต่อ True ifa ในแอร์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม True Litres ในรถเกอร์ประกันภัยแบบกลุ่ม และ Top ผู้พัฒนาระบบ แพลตฟอร์มสนับสนุนงานประกันครบวงจร ส่วนกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้ตั้งบริษัท EASY Lending) เพื่อประกอบ ธุรกิจให้บริการอินเชื่อส่วนบุคคล หลังจากเริ่มดำเนินงานก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายกลุ่ม ธุรกิจเทคโนโลยีunawฟอร์ม จะได้มีการอารามในสัญญาเพื่อเตรียมเข้าลงทุน 40% ในบริษัท / วัน กรุ๊ป จำกัด (Buck Core Group) ทั้งนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ เพจภายใน 2 เดือน


et Burts One Coupe เนินธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูป รวมถึง บริการอีคอมเมิร์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนายสังหาริมทรัพย์ (Construction) และอุตสาหกรรม ใน (Non-constructor) uละเป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และบริการซอฟต์แวร์กลุ่ม Construction Technology เพื่อบริหารต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพสำหรับโครงการก่อสร้างและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (Construction) และโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) รวมทั้งการทำ Digital Tranakormation เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม การลงทุนครั้งนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ทางด้านประกันและการเงินบนแพลตฟอร์มของ Bulk Oine Group รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Bulk One Group


นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเปิดตัว Surawut) ผู้ให้บริการด้าน Digital platform ที่มุ่งทำการตลาดในกลุ่ม ผู้บริโภค GEN Z ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง


"TQMalpha จะใช้นโยบายเชิงรุกในการขยายธุรกิจและประสานการให้บริการเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็วและตามความต้องการให้มากที่สุด ขณะที่กลยุทธ์การ บริหารธุรกิจจะเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยง พร้อมใช้จุดแข็งที่เป็น ผู้นำในตลาดนายหน้าประกัน ที่มีฐานลูกต่ำกว่า 4 ล้านคนเพื่อขยายไปยังธุรกิจการเงิน และธุรกิจเทคโนโลยี แหละฟอร์ม ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นอีก ประกอบกัน TQM พันธมิตรที่เข้าไปร่วมธุรกิจด้วย โดยจะเน้นพันธมิตรที่สามารถเติบโตไปด้วยกัน


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวต่อว่า แผนงาน 5 ปี (ปี 2027 2028) ของ TaMaps คือ การ สร้างมูลค่าของบริษัทจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดทัดเทียมกับธุรกิจประกันเต็มที่ยังเดิมโดยย่างแข็งแกร่ง และ สร้างฐานลูกค้าในระบบให้ฟัง 10 ล้านรายผ่าน 3 เก็งข้างต้น รวมก็รยายฐานสู่ต่างประเทศในภูมิภาค อาเซียน โดยวางเป้าหมายสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจประกันที่เป็นธุรกิจหลักอยู่ที่ 33% ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจการเงินและธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้รวมกันในสัดส่วน สวน ของรายได้รวม ซึ่ง เชื่อว่าโอกาสการเติบโตของทั้ง 2 ธุรกิจยังมีอยู่มาก แม้แต่ธุรกิจประกันก็ยังเติบโตได้ เป็นปัจจัยสนับสนุน

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล