X

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า

17 พ.ย. 2564
90 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยโชคอารีย์ หมู่ที่ 6 บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบถึงวันที่ 19 พ.ย. 64 โทร. 044110694 ต่อ 14 www.kokma.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล