X

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

24 มิ.ย. 2565
180 views
ขนาดตัวอักษร

สวัสดีค่ะ วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ พร้อมคำศัพท์ที่เรามักเขียนผิดมาฝากกันด้วยนะคะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

1. ลิดรอน

เป็นกริยา หมายถึง ตัดทอน เช่น ลิดรอนอำนาจ ลิดรอนสิทธิ์

2. รักสามเส้า

เป็นนาม หมายถึง ความรักที่ชาย 2 คนรักหญิงคนเดียวกัน หรือหญิง 2 คนรักชายคนเดียวกัน

3. ประแป้ง

เป็นกริยา หมายถึง แตะหน้าหรือตัวให้เป็นจุด ๆ ด้วยแป้งนวลผสมนํ้า

4. กะทันหัน

เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ทันทีทันใด, ปัจจุบันทันด่วน, จวนแจ

5. กะเทย

เป็นนาม หมายถึง คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน หรือ ผลไม้ที่เมล็ดลีบ เช่น ลำไยกะเทย ภาษาอะหม ว่า เทย

6. ไต้ฝุ่น

เป็นนาม มาจากภาษาจีน หมายถึง ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป


ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล