X

ยังไม่มีข้อสรุป “ภาษีคริปโตฯ”

21 ม.ค. 2565
310 views
ขนาดตัวอักษร

🔴21 .. -..ประชุมร่วมกับ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และเอกชน หารือแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีข้อสรุป ในขณะที่สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เสนอยกเว้นการจัดเก็บภาษีฯ 1-2 ปี


🔻สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน ผ่อนปรน และมองไปในอนาคตเป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่กรมสรรพากรได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว


🔻ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกฝ่าย และจากแบบสอบถามที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทำการจัดส่งให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนของสินทรัพย์ดิจิทัล


🔻โดยจะมีการกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ซื้อขายฯ ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้


🔻นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวว่า จากการหารือยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน ต้องรอความคิดเห็นจากผู้ที่เป็นนักลงทุนก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับกรมสรรพากร คาดว่าจะออกมาได้เร็วๆ นี้


🔻ทั้งนี้ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้เคยมีข้อเสนอต่อกรมสรรพากรไปใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ทำให้ชัด หรือลงรายละเอียดของปัญหาในข้อปฏิบัติแต่ละตัว

 2. ผ่อนปรนในบางรายละเอียด เพื่อให้เก็บได้และไม่ได้สร้างภาระกับผู้เสียภาษีมากเกินไป

 3. มองอนาคต สรุปแนวทางในอนาคตเพื่อให้ง่ายต่อการเสียภาษีและมีรายได้สม่ำเสมอ


🔻นอกจากนี้ได้เน้นย้ำต่อกรมสรรพากรขอให้แจ้งให้กับประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นธรรม เช่น การไม่นำผลขาดทุนจากการเทรดมาคำนวณในการเก็บภาษี เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ลงทุน


🔻 ขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ก็ควรได้รับความเป็นธรรมด้วยเช่นกัน ทำอย่างไรที่จะไม่ผลักภาระไปที่ Exchange มากเกินไป รวมถึงเรื่องที่ทำไม่ได้จริง คือ การหักภาษี  ที่จ่าย


🔻ขณะที่ทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ได้มีการเสนอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีฯ 1-2 ปี เพื่อให้อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้เติบโตก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ขัดกับสิ่งที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้เสนอไป

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล