X

ประกาศผลรางวัล U ME IDEA AWARDS 2020

26 พ.ย. 2563
300 views
ขนาดตัวอักษร

ไอเดียมี โอกาสมาแน่  อสมท จัดโครงการ  U ME IDEA  AWARDS 2020 เฟ้นหา “นวัตกรรมเพื่อสังคม”  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม พร้อมโอกาสต่อยอดเชิงธุรกิจกับ อสมท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ตระหนักว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและสังคมโลก  จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  อสมท จึงได้ริเริ่มโครงการ “U ME IDEA”  ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสื่อ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล  รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรไทย  ในปี 2563 อสมท ได้แบ่งการส่งผลงานเข้าประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา โดยเปิดกว้างกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการดังกล่าว  ดำเนินมาถึงรอบ  Pitching Challenge #2  โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 11 ทีมแบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 6 ทีม และประเภทนักศึกษา จำนวน 5 ทีม  เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบสุดท้าย  โดยคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อการเติบโตขององค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

2. รศ.ดร. สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4. คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยช่วงบ่าย บมจ. อสมท  ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล  “U ME IDEA  AWARDS  2020”  โดยมีนายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการ ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารอำนวยการ 1 โดยที่ได้รับรางวัล  ได้แก่


[ประเภทบุคคลทั่วไป] 


1. รางวัลชนะเลิศ  ทีม Safe Trip ผลงานระบบนำทางรถยนต์อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง รับเงินรางวัล  100,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม P4E ผลงานแชทบอทอัจฉริยะ ที่ทำให้การจัดการขยะในชุมชนเป็นเรื่องง่ายๆรับเงินรางวัล  50,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม I9 Me Idea ผลงานไอเดียการสร้างธุรกิจการผลิตปุ๋ย ผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรรับเงินจำนวน  30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


[ประเภทนักศึกษา]  


1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล  50,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล  จำนวน 2 รางวัล  

ได้แก่  


- ทีม COTA โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลงานลูกบอล บริหารกล้ามเนื้อ ที่เชื่อมต่อกับการเกม ทำให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยกายภาพบำบัด ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป


- ทีม i-THOS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสอง” ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าล้นเมือง


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม ผลไม้ดี มหาวิทยาลัยบูรพา รับเงินจำนวน  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล