X

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

17 พ.ย. 2564
90 views
ขนาดตัวอักษร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 7 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบถึงวันที่ 18 พ.ย. 64 โทร. 038093711 ต่อ 811 http://www.cpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล