X

สนง.คกก.พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง

10 เม.ย 2564
70 views
ขนาดตัวอักษร

สนง.คกก.พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่  4)  ซื้อแบบวันที่  3 – 18 พ.ค.  64  โทร  075216167 ต่อ  123  124 หรือ 075218262  ต่อ  200  www.trangpao.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล