X

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

11 พ.ค. 2565
70 views
ขนาดตัวอักษร

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบถึงวันที่ 17 พ.ค. 65 โทร.038-010813 http://www.tasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล