X

เมื่อเมนูเสือร้องไห้ จะถูกจดลิขสิทธิ์โดยบริษัทมาเลฯ

14 ม.ค. 2564
190 views
ขนาดตัวอักษร

กทม. 14 ม.ค.64 - สายเนื้อย่างอาจต้องเดือดร้อน บริษัทในประเทศมาเลเซีย ได้ยื่นขอจดเมนูเสือร้องไห้ เป็นเครื่องหมายการค้า โดยระบุว่าเป็นเมนูมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย ขณะที่ชาวเน็ตมาเลฯ ต้านเชื่อเป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดจากไทย

ทั้งนี้สื่อมาเลเซีย www.malaymail.com รายงานว่าเมนู "เสือร้องไห้" กำลังจะกลายเป็นเครื่องหมายการค้า เมื่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในมาเลเซีย ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อเมนูเสือร้องไห้ ซึ่งในภาษามาเลเซียแปลว่า ฮารีมาอู เมอนางิส โดยอ้างว่าเมนูเสือร้องไห้นั้นเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย โดยคาดว่าหากกระบวนการยื่นขอจดทะเบียนชื่อเมนูนี้ในภาษามาเลเซียเรียบร้อย จะเป็นการผูกขาดทางการค้าในเมนูเสือร้องไห้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถเรียกเก็บผลประโยชน์ทางธุรกิจจากชื่อนี้ได้


สำหรับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อเมนู เสือร้องไห้ หรือ ฮาริมาอู เมอนางิส ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากหลายกลุ่มเชื่อว่าเมนูเสือร้องไห้ เป็นอาหารพื้นเมืองของคนไทย น่าจะมีต้นกำเนิดในประเทศไทยมากกว่า แม้จะมีความนิยมแพร่หลายในมาเลเซียมายาวนานแล้วก็ตาม และไม่เห็นด้วยที่จะเอามรดกทางวัฒนธรรม ไปจดทะเบียนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวในเชิงพานิชย์

ทั้งนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนมากแสดงความไม่พอใจ การกระทำนี้จะกระทบต่อเจ้าของธุรกิจรายเล็กที่จำหน่ายอาหารเมนูเสือร้องไห้ หลายคนร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา ขณะที่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้คิดรายการอาหารนี้ขึ้นเอง จึงไม่น่าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยรายงานจากสื่อมาเลเซีย ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียประกาศชะลอ การรับรองคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในครั้งนี้แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน

ที่มา https://www.malaymail.com

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล