X
DUSTBOY ฮีโร่แจ้งเตือนฝุ่นPM2.5

DUSTBOY ฮีโร่แจ้งเตือนฝุ่นPM2.5

23 ก.พ. 2564
2010 views
ขนาดตัวอักษร

กทม. 23 ..64 - อวส่งมอบนวัตกรรม DUSTBOY อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศต้นทุนต่ำ ตั้งเป้าติดตั้งในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ช่วยแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนป้องกันอันตรายจากมลพิษได้ทันที


วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ชิ้นนี้ มีความพิเศษน่าสนใจทั้งหน้าตาที่มีลูกเล่นบนหน้าจอ LED ซึ่งสิ่งนี้ยังมีประโยชน์มากกว่าที่ตาเราเห็น


DUSTBOY เป็นชื่ออย่างเป็นทางการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งพัฒนาคิดค้นโดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัย “การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 แบบเซนเซอร์ หรือชื่อเท่ๆว่า DUSTBOY


นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CCDC สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายว่า DUSTBOY เห็นจิ๋วๆ เล็กๆแบบนี้ แต่ประสิทธิภาพไม่ธรรมดา โดยทีมวิจัยได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่ออกแบบพัฒนาให้ตรงความต้องการ 

ระบบสามารถดูดอากาศรอบนอกเข้าไปประมวลปริมาณฝุ่นในอากาศ แปลงเป็นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายงานเป็นตัวเลขค่าฝุ่นบนจอ LED 

มองเห็นง่ายคมชัด 


และยังอ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นจากสัญลักษณ์ที่จะบอกเกณฑ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ว่าอยู่ในระดับสีใด เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

เจ้าหน้าที่ดูแล้ว กระจายข่าวบอกต่อชาวบ้านในพื้นที่ได้ ส่วนประชาชนทั่วไปก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยำ เข้าใจง่ายเตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้าน ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพได้ดีขึ้น


ทีมวิจัย บอกอีกว่า DUSTBOY มีข้อดีในเรื่องของต้นทุนในการผลิตต่ำ จึงสามารถผลิตออกมาได้จำนวนมากในงบประมาณจำกัด และสามารถกระจายไปติดตั้งได้ในหลายพื้นที่เป้าหมาย เช่น รพ.สต. ,อปท. ,โรงเรียน และชุมชนทั่วประเทศ

มีระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้ในวงกว้างทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ


ด้วยประสิทธิภาพขนาดนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย วชได้มอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ DUSTBOY ให้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อนำไปกระจายติดตั้งในโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล (รพ.สต.) เพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ PM2.5 ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด กระทรวง อวกล่าวว่า การแก้ปัญหาและรับมือ PM2.5 ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานสำคัญของประเทศ เรื่อง PM2.5 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยหวังให้ประเทศมีการจัดการคุณภาพอากาศที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตให้มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและ


ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมจากงานวิจัย “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ด้วยระบบเซนเซอร์ (DUSTBOY) มาใช้ประโยชน์จริงในการเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพของประชาชน ขณะนี้ได้ติดตั้งแล้ว 300 จุด และจะเพิ่มอีก 500 จุด ในพื้นที่ รพ.สตพร้อมทั้งตั้งเป้าเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศในระยะต่อไป

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล