X

ปตท. จัดโครงการ “PTT INSPIRATION ครั้งที่ 6”

1 ม.ค. 2513
8820 views
ขนาดตัวอักษร

 


ปตท จัดโครงการ “PTT INSPIRATION ครั้งที่ 6ภายใต้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาประเภทที่ตนถนัดสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาเยาวชนไทยต่อไป ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจากปตทรวมทั้งเดินทางไปเปิดประสบการณ์และร่วมชม เชียร์ นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29  ณ ประเทศมาเลซีย เดือนสิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

        1. เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี สัญชาติไทย
        2. มีความมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ
        3. ไม่เป็น หรือ ไม่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ(ชุดใหญ่)
        4. ไม่เคยได้รับรางวัลเดินทางไปต่างประเทศจากโครงการ PTT Inspiration ใน 4 ครั้งที่ผ่านมา
        5. สามารถเดินทางไปต่างประเทศ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวได้ (เดือนสิงหาคม 2560)
        *วัน และ เวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานี
        6. สามารถเดินทางมาร่วมถ่ายทำความสามารถด้านกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันในรอบตัดสินได้


หัวข้อประกวด

    เขียนหรือพิมพ์ประวัติความสามารถด้านกีฬาประเภทที่ตนถนัด พร้อมด้วยภาพนิ่งที่แสดงความสามารถด้านกีฬาตามที่ตนเองถนัด (ไม่จำกัดจำนวน) พร้อมคำคมหรือคำบรรยายที่สื่อถึงแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด


ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

    
    1. ชนะเลิศ  10,000 บาท
    2. รองชนะเลิศอันดับ 1 : 8,000
    3. รองชนะเลิศอันดับ 2 : 7,000
    4. รองชนะเลิศ(อันดับ 3-4) : 5,000
    5. รองชนะเลิศ(อันดับ 6-10) : 5,000


กำหนดระยะเวลา


    - ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 256
    - ประกาศรอบคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
    - รอบบันทึกเทป วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560
    - แข่งรอบตัดสินและประกาศผล 8 สิงหาคม 2560


 ขั้นตอนการส่งผลงาน

1.   ส่งด้วยตนเองที่ สถานีวิทยุ FM 99  ชั้น4 อาคารปฏิบัติการ  บมจ.อสมท (สำนักงานใหญ่) 63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 (ในกรณีส่งด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.) 

2.    ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถานีวิทยุ FM 99  ชั้น4 อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท (สำนักงานใหญ่) 63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 

3.     ส่งทาง  e-mail มาที่  fm99mcot@hotmail.com 

4.    ส่งทาง Inbox www.facebook.com/fm99activeradio


คลิก >> **อ่านรายละเอียด** Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล