X

ลูกหนี้เช็กเลย! ขยายเวลามาตรการแก้หนี้รายย่อย เยียวยาโควิดรอบใหม่ ของ ธปท.

13 ม.ค. 2564
160 views
ขนาดตัวอักษร

#ลูกหนี้เช็กเลย! ขยายเวลามาตรการแก้หนี้รายย่อย เยียวยาโควิดรอบใหม่ ของ ธปท. 


ธปท. ขยายระยะเวลาช่วยลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ ไปถึง 30 มิ.ย.64 จากเดิมครบกำหนด 31 ธ.ค.63 โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือทั้งทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารแต่ละแห่ง หรือ โทร 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

.

กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาหรือมาตรการขั้นต่ำหรือมาตรการอื่นให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีแผนปรับโครงสร้างหนี้ ในลักษณะเดียวกับคลินิกแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ที่เป็น NPL

.

ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือควรรีบติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center)ของผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งได้โดยตรง หรือ โทร 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. หรือผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/App/DebtCase  


ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล