X
เก่าก็ยังไม่ไป ใหม่กำลังจะมา

เก่าก็ยังไม่ไป ใหม่กำลังจะมา "โรคฝีดาษลิง”

26 พ.ค. 2565
850 views
ขนาดตัวอักษร

เก่าก็ยังไม่ไป ใหม่กำลังจะมา "โรคฝีดาษลิง” 

นอกจากโรคโควิด-19 ที่หลายคนกังวลกันอยู่ตอนนี้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งโรคที่หลายๆ คงกำลังวิตกกังวลนั้นก็คือโรคฝีดาษลิงนั่นเอง ถึงโรคนี้จะยังเดินทางมาไม่ถึงประเทศไทย แต่เชื่อว่าคนไทยกำลังจับตามองโรคนี้อยู่และคนทั่วโลกเองก็กำลังจับตามองว่าโรคนี้จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่?


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เริ่มให้บริการคัดกรองโรคฝีดาษลิงสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผ่านระบบ Thailand Pass ซึ่งจะช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ หลังพบการแพร่ระบาดในหลายประเทศ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ การเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ คือ เน้นการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศในแถบทวีปแอฟริกากลาง เช่น ไนจีเรีย และคองโก และประเทศในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว ซึ่งเมื่ออยู่ที่สนามบินในประเทศต้นทางอาจจะยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมาถึงประเทศไทย อาจมีอาการได้

การคัดกรองจะดูว่ามีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส หรือประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการหนึ่งอาการ ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต ประกอบกับมีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด และเดินทางมาจากหรืออาศัยอยู่ใน ประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศภายใน 21 วัน พร้อมทั้งแจกบัตรเตือนสุขภาพ (Health beware card) เป็น QR code ให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวสแกนเข้าระบบเพื่อรายงานอาการป่วย ซึ่งหลักๆ ในบัตรจะระบุว่าหากมีอาการ เช่น ไข้ มีตุ่มให้รายงานเข้าระบบและรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

.

โรคฝีดาษลิง เกิดจากเชื้อไวรัส Othopoxvirus ติดจากสัตว์สู่คน โดยเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์


พบมากในแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกพบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร


***วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% เด็กที่เกิดหลังปี 2523 จะไม่ได้รับวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ***


อาการ

-ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ

-อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต

-อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังไข้ลดลง โดยเริ่มมีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้นจะลามไปส่วนอื่น ของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง จะตกสะเก็ดภายหลัง และอาจมีแผลเป็นตามมาได้


ป้องกัน

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า

-หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ

-หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

-ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค

-กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน


**หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ**Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล