X
สถานีวิทยุ อสมท และ ธ.ก.ส. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนใน จ.น่าน

สถานีวิทยุ อสมท และ ธ.ก.ส. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนใน จ.น่าน

12 ม.ค. 2565
34130 views
ขนาดตัวอักษร


MCOT Cares เพื่อชุมชน: สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดน่าน และ ธ.ก.ส. ร่วมใจสู้ภัยหนาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่าน
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดน่าน ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดน่าน ร่วมใจสู้ภัยหนาว ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนห้วยเลา อ.นาน้อย และโรงเรียนบ้านน้ำมวบ อ.เวียงสา พร้อมมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานีอนามัยบ้านห้วยเลา, โรงพยาบาลนาน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำมวบ รวมถึงมอบข้าวสารแก่ผู้ป่วยติดเตียง อ.เมือง จ.น่าน

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล