X

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ และในหลวง ร.9

13 ต.ค. 2564
210 views
ขนาดตัวอักษร

13 ..64 - พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ ที่มีความทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคนิคการนำเสนอที่ผู้เข้าไปเยี่ยมชมจะได้เต็มอิ่มทั้งความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทรงงาน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนไทย ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามไปกับ #BackboneMCOT


หากมุ่งหน้าด้วยเส้นทางถนนรังสิต-นครนายก บริเวณคลอง.คลองห้า .คลองหลวง .ปทุมธานี เป็นอีกจุดหมุดหมายสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กับที่แห่งนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี หรือ อพวช.

หลายคนอาจจะคุ้นชินกับตึกลูกเต๋า ที่เป็นอาคารทรงลูกบาศก์ 2 ลูกซ้อนกัน ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่หากขยับไปอาคารใกล้ๆกัน เป็นที่ตั้งของอีกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งล่าสุดที่ตั้งในพท้นที่แห่งนี้ กับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” 


พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มีความน่าสนใจต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ ด้วยที่นี่เป็นโครงการที่ริเริ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ภายใต้หัวข้อหลักคือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ที่หากใครเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะได้เข้าใจถึง “หลักการคิด วิธีทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์” ที่ทุกการทรงการของในหลวง .9 มีวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้อง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริง


เช่น “หญ้าแฝก” ที่ใครจะคิดว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการยึดหน้าดิน ป้องกันการทลายของดินได้ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ที่ช่วยบำบัดแหล่งน้ำได้ผล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก หรือที่ทั่วโลกให้ความสนใจ “ฝนหลวง” การใช้สารเคมี ผสานกับเทคนิคด้านอุตุนิยมวิทยา สามารถทำให้พื้นที่แห้งแล้ง เกิดฝนตกเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ เป็นหนึ่งในการทรงงานที่สร้างผลประโยชน์ถึงประชาชนมาตลอดรัชสมัย ทำให้พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้


ที่นี่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยและผู้สนใจจากทั่วโลก ที่นำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติเชิงกระบวนการที่เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระบบนิเวศ โดยใช้การแก้ปัญหาตามสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน และการอยู่อย่างยั่งยืนกับธรรมชาติ

ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ถูกจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ที่ล้วนจัดแสดงได้อย่างสมจริง เสมือนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในป่าธรรมชาติ หรือย้อนกลับไปยังโลกในอดีต เป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่มาเที่ยวชม 


📍โซน OUR HOME เรียนรู้เรื่องราวของการกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเกิดสายพันธุ์มนุษย์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่าง  ของโลก


📍โซน OUR LIFE    จัดแสดงสภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศต่าง  ได้แก่เขตขั้วโลกเหนือ เขตขั้วโลกใต้ เขตทุนดรา ป่าเขตหนาว ทะเลทราย เขตอบอุ่น และเขตป่าฝน ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้น  ซึ่งบางกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเขตภูมินิเวศของประเทศไทย ที่จำลองป่าไม้ที่มีความแตกต่างกัน 4 แห่ง ได้แก่ ป่าดิบเขาป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น และป่าพรุสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร ได้ทำการจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศดั้งเดิมของทุ่งรังสิตเอาไว้อีกด้วย

📍โซน OUR KING ที่นำเสนอหลักแนวคิด และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา จากที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้ทรงรับทราบถึงปัญหา และเข้าใจสภาพปัญหาของพสกนิกรที่มีความหลากหลาย และแตกต่างไปตามสภาพภูมิศาสตร์ 

สู่การแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองความสัมพันธ์ของทั้งระบบแบบองค์รวม จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริมากมายหลายโครงการ ซึ่งพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศนั่นเอง


นับเป็นอีกพิพิธภัณฑ์ ที่ร่วมระลึกถึงพระองค์ท่าน รวมทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงคิดเพื่อคนไทย เพื่อประเทศชาติ ที่สามารถนำมาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้นั้นเอง

ทั้งนี้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อพวชมีข่าวดีโดยตลอดเดือนตุลาคมนี้ จะเปิดบริการพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่#พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ #ตึกลูกเต๋า และ #พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 


โดยจะเปิดบริการ และให้เข้าชมฟรีตชอดเดือนตุลาคมนี้

🗓 ทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

 เวลา 9.30-17.00 .

สำหรับช่องทางจองการเข้าชม ที่ https://bit.ly/3uDT3YG **เปิดระบบจองล่วงหน้าได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 2123 หรือที่ www.nsm.or.th และFacebook : NSMThailand


#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ #อพวช #NSMThailand #พิพิธภัณฑ์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล