X

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

23 มิ.ย. 2565
40 views
ขนาดตัวอักษร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายอ่างค้างคาว-สรุศักดิ์ (โรงน้ำ ซ.3) หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอวันที่ 28 มิ.ย. 65 โทร. 038-010813 http://www.tasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล