X

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

5 ส.ค. 2565
50 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่บริเวณคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามผังการสำรวจของกรมธนารักษ์ ลำดับที่ 24(4) ติดต่อขอซื้อผังรูปที่ดินถึงวันที่ 19 ส.ค. 65 โทร. 02-3891257

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล