X

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนคลายล็อก!

29 มิ.ย. 2565
600 views
ขนาดตัวอักษร


เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนคลายล็อก! 1 ก.ค. นี้ มีอะไรบ้างมาดูกัน! 

1. ปรับพื้นที่ "สีเขียว" 77 จังหวัดทั้งประเทศ มีการพิจารณาปรับโซนจังหวัดพื้นที่ "สีเขียว" จากเดิม 14 จังหวัด เปลี่ยนเป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยกเลิกพื้นที่สีฟ้า

2. ปลดล็อก "ไม่บังคับสวมหน้ากากอนามัย" ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิดโล่ง ทั่วประเทศ อยู่ที่ความสมัครใจแต่ละบุคคล ยกเว้น กลุ่ม 608, ผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับบุคคลอื่นโดยไม่สามารถเว้นระยะห่างได้

4. ภายในอาคารยังสวมหน้ากากอนามัยภายตลอดเวลา ถอดได้เฉพาะกรณี อยู่คนเดียว, เว้นระยะห่างได้ และมีกิจกรรมที่จำเป็น

5. บริโภคสุราในร้านอาหารได้ ผับบาร์เปิดถึงตี 2 และยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ, ATK ตรวจเฉพาะกรณีมีอาการทางเดินหายใจ, รวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน 

6. ยกเลิก Thailand Pass เลิกลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้เดินทางเข้าไทยยังคงต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทางเข้าไทย (หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใดๆ จะดำเนินการตรวจ pro-ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน ยกเลิกคัดกรองอุณหภูมิ ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน

7. ผ่อนปรนการถ่ายรายการ ถ่ายภาพยนตร์ ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้ง และหากถ่ายทําต่อเนื่องให้ตรวจซํ้าทุก 5-7 วัน ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดหน้ากากเฉพาะปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น

    

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล