X

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

3 มิ.ย. 2565
1100 views
ขนาดตัวอักษร

สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคน หยุดยาวแบบนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT ก็กลับมาทักทายทุกคนพร้อมกับคำศัพท์ที่เรามักเขียนผิดกันค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

1. ผลลัพธ์

เป็นนาม หมายถึง จำนวนที่ได้จากการคำนวณ

2. กะพง

เป็นกริยา หมายถึง ตัดทอน เช่น ลิดรอนอำนาจ

3. ไข่มุก

เป็นนาม หมายถึง วัตถุมีค่า มักมีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปมีสีขาว ที่เป็นสีขาวอมชมพูหรือสีดำก็มี ใช้ทำเป็นเครื่องประดับ

4. มุกตลก

เป็นนาม หมายถึง วิธีทำให้ขบขัน

5. สังเกต

เป็นกริยา มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต หมายถึง กำหนดไว้, หมายไว้, เช่น ทำเครื่องหมายไว้เป็นที่สังเกต หรือ ตั้งใจดู, จับตาดู, เช่น ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร

6. ศีรษะ

เป็นนาม มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง หัว (เป็นคำสุภาพที่ใช้แก่คน)


ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล