X

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

20 พ.ค. 2565
1270 views
ขนาดตัวอักษร

วันศุกร์แล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคน วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT มาทักทายทุกคนพร้อมกับคำศัพท์ที่เรามักเขียนผิดมาฝากค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

1. กฎหมาย

เป็นคำนาม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้

เป็นคำโบราณ หมายถึง จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

เป็นคำกริยา หมายถึง ออกหมายกำหนด, ตราสั่ง, กำหนดขีดขั้น

2. ปรากฏ

เป็นกริยา หมายถึง สำแดงออกมาให้เห็น (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ)

3. ค้อน

เป็นคำนาม หมายถึง ชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามว่า เต้า หรือ อัน เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลา

เป็นคำกริยา หมายถึง แสดงความไม่พอใจด้วยการตวัดสายตา

4. เจียระไน

เป็นกริยา หมายถึง ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา

5. ฉะนั้น

เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ฉันนั้น, เช่นนั้น, อย่างนั้น, ดังนั้น, ดั่งนั้น, เพราะฉะนั้น, เพราะเหตุนั้น


ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด : https://www.mcot.net/view/BkV6cR8x 

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล