X
ดีป้าหนุนโมเดล ภูเก็ตต้องชนะ.com ระบบจัดการวัคซีนในพื้นที่

ดีป้าหนุนโมเดล ภูเก็ตต้องชนะ.com ระบบจัดการวัคซีนในพื้นที่

2 มิ.ย. 2564
1840 views
ขนาดตัวอักษร

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า แพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com ที่ ดีป้า บูรณาการการทำงานกับจังหวัดภูเก็ต ดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่เร่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ดีป้า พร้อมด้วยผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com ขึ้น เพื่อให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยนำแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City Data Platform) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มจากการนำฐานข้อมูลสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเริ่มให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน จองวัน และเลือกสถานที่รับวัคซีนได้เอง นอกจากนี้ ระบบยังมีการเก็บข้อมูลการรับวัคซีนทั้ง 2 เข็มของประชาชนและสามารถเรียกดูได้ทันทีเพียงกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน โดยปัจจุบัน แพลตฟอร์ม ภูเก็ตต้องชนะ.com รับการลงทะเบียนและจองรับวัคซีนไปแล้วกว่า 350,000 คน โดยตั้งเป้าว่า ประชาชนในพื้นที่จะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกินกว่า 70% ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564


การดำเนินงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการวัคซีนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น อีกทั้งตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ที่สำคัญคือต้องยอมรับในความเข้มแข็งของจังหวัดภูเก็ต ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมหยิบยื่นความถนัดของตนเองร่วมแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล