X

ดีเดย์ปลดล็อกกัญชง 29 มกราคม 64

20 ม.ค. 2564
460 views
ขนาดตัวอักษร

อย. 20 ม.ค.64 - เลขาฯ อย. เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่  หลังกฎกระทรวงสาธารณสุข จะปลดล็อกให้บางส่วนของกัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ประเภท 5 เปิดช่องให้ใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 29 มกราคมนี้


ในวันที่ 29 มกราคม 2564 กฎกระทรวงสาธารณสุข จะปลดล็อก อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ใบ ก้าน ลำต้น และราก ของพืชกัญชง ไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 แล้ว โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยราชการ วิสาหกิจชุมชนหรือภาคเอกชน สามารถเข้าร่วมขออนุญาตผลิต  จำหน่าย ครอบครองได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง ตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่


โดยล่าสุด อย. ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และขั้นตอนทางกฎหมาย โดยนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจตั้งแต่สาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาต รวมทั้งการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใก้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง

การยื่นคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการเตรียมสถานที่ แนวทางการปฏิบัติ บทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่และสารสนเทศ หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ สถานที่และการโฆษณา ด้านเครื่องสำอาง ด้านอาหารและด้านสมุนไพร ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 มกราคมนี้


ทั้งนี้การขออนุญาต ผลิต จำหน่าย และครอบครอง หากสถานที่จะขออนุญาตอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถ ยื่นขอได้ที่ อย. ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนในกรณีขอนำเข้า หรือส่งออกต้องติดต่อขออนุญาตผ่าน อย.เท่านั้น

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล