X

บิ๊กดาต้า 3,000 ตำบล แก้ปัญหายากจน ธันวานี้ครบ 100%

25 ต.ค. 2564
110 views
ขนาดตัวอักษร

25 ..64 - ประธาน U2T เผยจัดทำ “บิ๊กดาต้า” 3 พันตำบลคืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ก่อนส่งมอบสภาพัฒน์ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานรากของประเทศ และแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า


.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .เชียงราย ว่า โครงการ U2T มีการจัดทำข้อมูลชุมชนจากการลงพื้นที่ของผู้ได้รับการจ้างงานใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยขณะนี้การจัดทำข้อมูลชุมชนในชื่อ Thailand Community Big Data หรือ TCD ของโครงการ U2T แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว 


โดย TCD จะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้าของประเทศที่มีความละเอียดสูงมากและเป็นส่วนต่อขยายจากTPMAP ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตเป็นหลัก 

สำหรับฐานข้อมูล TCD นอกจากจะแก้ปัญหาความยากจนแล้ว ยังชี้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกมิติอย่างตรงประเด็นมากขึ้น และทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้คาดว่าการจัดทำฐานข้อมูล TCD จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ จากนั้น อว.จะมีการส่งมอบอย่างเป็นทางการผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เพื่อนำไปดำเนินการต่อในการแก้ปัญหาประเทศในภาพรวม 


นอกจากนี้จะส่งมอบข้อมูลให้แก่ชุมชน เพื่อให้เป็นข้อมูลของท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยของ อวทั่วประเทศจะประมวลผลข้อมูลและสกัดออกมาให้พร้อมใช้งานต่อได้ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 ตำบล รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 เรื่อง ตามศักยภาพของชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ 


พร้อมจะจัดอบรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์ และการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และส่งผลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล