X

Clicknic แอปฯ พบหมอทางไกล ลดเสี่ยงโควิด-19

30 พ.ค. 2564
1150 views
ขนาดตัวอักษร

29 ..64 - คลิกนิก (clicknic) แอปพลิเคชั่นช่วยผู้ป่วยพบแพทย์ผ่านสมาร์ทโฟน ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเมนูคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง


นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สปคมมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น 


โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาล สามารถรับการตรวจผ่านทางไกลจากที่อยู่อาศัยได้ผ่านแอปพลิเคชั่น 

เป็นการใช้เทคโนโลยัเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาลและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาล อีกทั้งยังเสริมการทำงานบนแอปพลิเคชั่นคลิกนิก ให้สามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง

คลิกนิก เทเลเมดิซีน เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล อีกทั้งนังเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดกรองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาในรูปแบบ วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยระยะแรกจะเริ่มให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล


ด้าน สสสมองว่าในวิกฤตของสถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสที่ระบบบริการสุขภาพของไทยควรจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคอุบัติใหม่ โดยใช้ช่วงจังหวะที่คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเป็นแรงหนุน นำบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่  มาใช้ในการรักษา หนึ่งในนั้นคือการยกระดับบริการทางการแพทย์ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เกิดเป็นบริการระบบสุขภาพวิถีใหม่ ที่เรียกว่า Telemedicine หรือระบบแพทย์ทางไกล 


คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยที่สามารถลดอุปสรรคด้านระยะทาง ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลไม่จําเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษา แต่สามารถรับคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาจากแพทย์อย่างรวดเร็วทันเวลา อีกทั้งสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

การรักษาด้วยวิธีนี้จะมีการพูดคุยแบบ Real-time (เสมือนจริงสื่อสารผ่านระบบ VDO conference (การส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงซึ่งคู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่ และช่วงในการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยังสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ด้วย

เทเลเมดิซีนจึงเป็นโอกาสสำหรับบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ซึ่งสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ถึงแม้จะไม่สามารถทดแทนบริการทางการแพทย์แบบเดิมได้ และยังไม่สามารถใช้กับทุกโรคทุกอาการได้ แต่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยงจากการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล


ที่มา: https://resourcecenter.thaihealth.or.th/article/“telemedicine”-พลิกวิกฤตโควิด-–-19-สู่บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล