X

อนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566– 2570

19 พ.ย. 2564
320 views
ขนาดตัวอักษร


19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)

  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าตามข้อสั่งการและพิจารณาโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการ สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง แทนอธิบดีกรมประมงในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน บริหารจัดการประมง ๔ ด้าน ได้แก่ การทำประมงในน่านน้ำไทยซึ่งรวมทั้งด้านทะเลและน้ำจืด การทำประมงนอกน่านน้ำไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำประมงของประเทศ

 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการเร่งด่วนเพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง ปี 2565 เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อรองรับกฎหมาย MMPA การใช้เทคโนโลยีในการสำรวจ ติดตาม ประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  รวมถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ สำหรับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักการสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


 ในตอนท้าย พลเอกประวิตร กล่าวขอบคุณ กรรมการ ที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น ให้ฝ่ายเลขาฯ นำไปพิจารณา และดำเนินการ ขอบคุณ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบของกฎหมาย MMPAสหรัฐอเมริกา ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนต่างๆ ที่คณะกรรมการ ได้เห็นชอบ หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล