X

ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวยุค New normal

21 ม.ค. 2565
540 views
ขนาดตัวอักษร

21 ..65 - มธบ.เผยผลศึกษา โควิด-19 ทำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป พร้อมชูท่องเที่ยวแนวใหม่แบบคาร์บอนต่ำ ด้วยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ยุค New normal และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ


นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังไม่จบลงง่าย  คนไทยเองจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้ด้วยความระมัดระวัง จากที่เคยถูกจำกัดพื้นที่ จำกัดการเดินทาง จึงเริ่มหันกลับมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอีกครั้ง 


แต่สิ่งที่พบคือ พฤติกรรมในการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป โดยนักวิชาการได้ทำการวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า “คนไทยจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ,นิยมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ,เลือกไปในสถานที่ Unseen ผู้คนไม่พลุกพล่าน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทั้งนี้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบตอบโจทย์ยุค New normal หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ จะเป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างดี 

คณะฯ จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการ “เปิดมุมมองใหม่ไปกับสกูตเตอร์ ตอน หลงรักบางกอก บอกรักเจริญกรุง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีปกติใหม่และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism-RT) ในรูปแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้า 


นอกจากจะลดมลภาวะ ยังสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและทั่วถึง เชื่อมโยงกับการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นพหุวัฒนธรรมในย่านต่างๆ

อย่างเช่นย่านเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่สร้างความน่าสนใจ โดยจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

ประกอบด้วยชุมชนนานาชาติ ร้านอาหารพื้นถิ่น และความเป็น ‘แห่งแรก’ ในเมืองไทย อาทิ ถนนสายแรก เส้นทางรถรางสายแรก โรงแรมแห่งแรก 


อีกทั้งยังพบกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่ท่าเรือสาทรสู่คลองโอ่งอ่าง ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ อาทิ ศาลเจียวเองเบี้ยว ,มัสยิดฮารูณ ,พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ,โบสถ์กาลหว่าร์ ,วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ,วัดอุภัยราชบำรุง ,การรับประทานอาหารสไตล์อินเดีย-ปากีสถาน ที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมในย่านเจริญกรุง 

ได้เยี่ยมชมสถานที่ ถ่ายภาพอาคารตึกเก่า วิถีชีวิตบนถนนเจริญกรุง โดยเชื่อมโยงเข้ากับงานสตรีทอาร์ต แสดงให้เห็นศักยภาพในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และแหล่งการค้าที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

อาจารย์ยุวรี บอกถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกของการใช้พาหนะเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถจักรยาน คล่องตัวกว่ารถจักรยานยนต์ มีความสะอาดกว่าและปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการจัดเก็บไม่ขวางทางเท้า อีกทั้งยังสามารถเว้นระยะห่าง ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์เช่นนี้ และยังเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วถึงกว่า 

ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของพาหนะเดินทางชนิดนี้ มีความเร็วสูงสุดประมาณ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นับว่าเป็นการจำกัดความเร็วอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

สกูตเตอร์สามารถวิ่งได้ต่อเนื่องในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางที่จัดขึ้นแม้จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่ก็อยู่ระยะทางเพียงแค่ 7 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้หมดความกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดเสียก่อน


การเดินทางรูปแบบนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เรียนรู้ได้ง่ายดาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย แม้เพิ่งได้ลองขับขี่เป็นครั้งแรก 

ซึ่งการทำทัวร์ด้วยสกูตเตอร์สำคัญที่การจัดการ แม้ว่าการท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์จะสะดวกรวดเร็ว แต่ถนนหนทางในกรุงเทพฯ หลายเส้นทางผิวถนนไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ

ถนนบางสายที่รถหนาแน่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีการจัดการและการวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดี 

เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานของสกูตเตอร์ทุกคัน การเตรียมสกูตเตอร์สำรองที่เพียงพอหากเกิดความขัดข้องทางเทคนิค การติดต่อประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเพื่อจัดหาที่จอดสกูตเตอร์ที่ปลอดภัย การเลือกใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และต้องมีจำนวนทีมงานที่เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 


.ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรด้านวิชาชีพ จาก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์ Scoot de Urban บอกว่า การท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีความทันสมัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยให้ความรู้ทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม จะทำให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนต่อไป

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล