X
คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ร่วมกับ แอท-ยีนส์ เซ็น MOU ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารฮาลาล

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ร่วมกับ แอท-ยีนส์ เซ็น MOU ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารฮาลาล

7 มี.ค. 2566
1190 views
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ร่วมกับ แอท-ยีนส์ เซ็น MOU ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารฮาลาล

 

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ จับมือแอท-ยีนส์ ลงนาม MOU เทคโนโลยีการตรวจหา DNA สุกรในอาหาร ยกระดับเทคโนโลยีการตรวจหาการปนเปื้อน เสริมความเข้มแข็งด้านมาตรฐานอาหารฮาลาล เพิ่มความมั่นใจให้กับชาวมุสลิม

 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด (CICOB-ATG) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ .ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ร่วมลงนาม โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว เป็นการยกระดับทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะการตรวจหาดีเอ็นเอของสุกรในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามในการเลือกใช้สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนา โดยนายอรุณกล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในไทยและทั่วโลก ยกระดับสินค้าฮาลาลของไทยไปสู่ระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าฮาลาลในระดับนานาชาติได้ “รัฐบาลไทยได้ผลักดันนโยบาย ‘อาหารไทย อาหารโลก’ มาโดยตลอด ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมอาหารฮาลาลด้วยเช่นกันการตรวจวัดวิเคราะห์การปนเปื้อนด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูง จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

 

ด้าน .ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างแอท-ยีนส์ กับทางคณะกรรมการอิสลามฯ เพื่อนำเทคโนโลยีการตรวจ PCR ด้วยเครื่อง Digital PCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจหาการปนเปื้อน DNA ของสุกร (porcine DNA) มากกว่าการตรวจด้วย Realtime PCR ในสินค้าที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้นในการตรวจสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาล “นอกจากนี้ ก้าวต่อไปของแอท-ยีนส์ คือ การวิจัยและพัฒนาชุด Rapid Test Kit สำหรับตรวจหาดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สามารถใช้งานได้ในบ้านหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิม” .ดร.นพ.วิปรกล่าว

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล