X
ชาวบ้านรอมา 30ปี ขอบคุณ “ลุงป้อม” ช่วยดันอ่างแม่ตาช้าง

ชาวบ้านรอมา 30ปี ขอบคุณ “ลุงป้อม” ช่วยดันอ่างแม่ตาช้าง

4 ส.ค. 2565
210 views
ขนาดตัวอักษร

..65 - ชาวบ้าน .ป่าแดด .เชียงราย พร้อมใจขอบคุณ “ลุงป้อม” ช่วยผลักดันโครงการอ่างแม่ตาช้าง ที่รอมากว่า 30 ปี


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พบปะประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างโดยมี นายเรียบ อภัยพนันธ์ ประธานกลุ่มชลประทานท้องถิ่น หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดด เป็นผู้แทนประชาชน ที่มารวมตัวกัน กว่า 300 คน ได้กล่าวถึงที่มาของความต้องการแหล่งน้ำของประชาชน และความรู้สึกที่รอคอยอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง มานานถึง 30 ปี พร้อมใจกันขอบคุณ “ลุงป้อม” รองนายกรัฐมตรี ที่สั่งการหน่วยงานร่วมกันผลักดัน ทำให้โครงการเกิดขึ้นจริง


พลเอกประวิตร ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดดและชาวตําบลป่าแดด อำเภอแม่สะหรวย จังหวัดเชียงราย ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล ในการผลักดันให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างในวันนี้ และขอบคุณ ที่มารวมตัวกัน มาพูดคุยและให้การต้อนรับผม อย่างอบอุ่นยิ่งในวันนี้ 


พร้อมย้ำว่า “รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และเพื่อสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ประชาชนรอคอยมายาวนานถึง 30 ปี จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานของผม ติดตามประสานงานบูรณาการทุกหน่วยงาน ให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว 


วันนี้ ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างแห่งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,กรมป่าไม้ และกรมอุทธยาน ขั้นตอนต่อไปภายในปี 2565 นี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการขออนุมัติเปิดโครงการ เร่งทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจ่ายค่าชดเชยและในปี 2566 จะสามารถเริ่มทำการก่อสร้างได้ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี 

และในปี 2569 ประชาชน จะมี"อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผมเชื่อมั่นว่า "อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจะช่วยให้คนตําบลป่าแดด และพื้นที่ไกล้เคียง มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อประกอบอาชีพ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคนลุ่มน้ําลาวตอนกลาง - ตอนล่าง และคนตำบลป่าแดด อย่างแน่นอน ผมขอยืนยันว่า หากพี่น้องประชาชนยังมีปัญหา อุปสรรคอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ผมยินดีให้การช่วยเหลือและแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ รัฐบาลและต้วผมเอง มุ่งหวังให้ พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ดังนั้นหากทุกข์ร้อนอะไรขอให้บอกทีมงานของผมได้ทุกคนครับ

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล